ตู้สาขา panasonic คืออะไรและทำงานอย่างไร

ตู้สาขา panasonic ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงอีกคำหนึ่งสำหรับระบบโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าสวิตช์บอร์ด หน่วยเหล่านี้มักใช้เป็นระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ระบบตู้สาขามักจะมีสายภายในจำนวนมากเชื่อมต่อกับสวิตช์บอร์ดหลักหนึ่งตัว เหตุที่คำว่าสาขาถูกอ้างถึงในคำนี้ เนื่องจากมีสื่อต่างๆ มากมายที่เชื่อมต่อกับระบบตู้สาขา panasonic ซึ่งเชื่อมต่อทุกด้านของระบบภายในธุรกิจเข้าด้วยกัน 

ตู้สาขา panasonic เป็นเครื่องที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อ

โดยสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ โมเด็ม และเครื่องแฟกซ์ และสามารถใช้ให้พนักงานสื่อสารภายในได้ วิธีการทำงานของตู้สาขาคือเป็นโมเด็มซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานีควบคุมกลาง เมื่อใดก็ตามที่มีสายใหม่เข้ามา ตู้สาขา panasonic จะถูกส่งผ่านสถานีควบคุมนี้ เนื่องจากตู้สาขาได้รับการกำหนดรหัสพิเศษสำหรับแต่ละหมายเลขโทรศัพท์ภายในบริษัท หรือแต่ละหมายเลขต่อสาย หากคุณต้องการ การโทรจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้องโดยใช้รหัสที่กำหนดนั้น 

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมตู้สาขาให้ตอบรับผู้โทรแต่ละรายด้วยข้อความอัตโนมัติก่อนที่สายจะผ่านไปยังสายที่กำหนดให้ สำหรับฟังก์ชันแฟกซ์ คุณสามารถตั้งโปรแกรมสายที่ผ่านจากสถานีควบคุมกลางไปยังเครื่องแฟกซ์ได้ เครื่องยังสามารถตั้งโปรแกรมไปยังเครื่องแฟกซ์หลายเครื่องได้ ตู้สาขา panasonic ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยสามารถควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตามสายเรียกเข้าและโทรออกทั้งหมด 

ระบบคอมพิวเตอร์นี้สามารถปรับให้เป็นส่วนตัวได้

โดยจำกัดผู้ที่โทรออกไปยังบางเครือข่าย นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีมากในการติดตามการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวของพนักงานในที่ทำงาน ตู้สาขา panasonic นั้นยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจเพราะสามารถใช้เป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติได้ การทำเช่นนี้จะทำให้การโทรได้รับการจัดการในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีใครรับสายก็ตาม ด้วยเหตุนี้ระบบตู้สาขาจึงมีประสิทธิภาพสูงสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับสายเป็นจำนวนมาก ตู้สาขาโทรศัพท์เป็นเครื่องสำนักงานที่น่ารัก

เนื่องจากมีฟังก์ชันที่หลากหลายนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ระบบตู้สาขา panasonic สามารถใช้ในการประชุมทางโทรศัพท์ได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากหากนักธุรกิจไม่มีเวลาพบปะกันแบบตัวต่อตัว สิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่สามารถพบได้ทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าตู้สาขาโทรศัพท์มีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ มีบริษัทโทรคมนาคมหลายแห่งที่ขายระบบตู้สาขาและเสนอข้อเสนอพิเศษ บางส่วนของข้อตกลงเหล่านี้รวมถึงการเช่าหน่วยสำหรับ บริษัท ของคุณจริง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อใช้งาน