วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ติดตาม Gps

อุปกรณ์ติดตาม Gps นั้นไม่เหมือนกับ Gps ติดรถยนต์ อุปกรณ์ Gps ทั้งสองทำงานโดยใช้ข้อมูลผ่านพิกัดดาวเทียม วัตถุประสงค์พื้นฐานของตัวติดตาม Gps คือการติดตามยานพาหนะหรือยานพาหนะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง อุปกรณ์ติดตามสามารถถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่รถเดินทางไป ระยะเวลาที่รถหยุด เป็นต้น โดยปกติแล้วอุปกรณ์ติดตาม Gps จะติดตั้งไว้ในรถ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ติดตาม Gps ยังสามารถใช้กับมอเตอร์ไซค์ สกูตเตอร์ และจักรยานได้อีกด้วย ตัวติดตาม Gps บางตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ

เครื่องติดตาม Gps ทั้งหมดใช้ดาวเทียม

  • ระบุตำแหน่งทั่วโลกซึ่งสามารถระบุตำแหน่งและความเร็วของยานพาหนะได้อย่างแม่นยำ ระบบติดตาม Gps จะส่งข้อมูลไปยังดาวเทียม Gps ที่โคจรอยู่ ซึ่งจะกำหนดเส้นทางข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูล่าร์
  • โทรศัพท์กลับไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณที่เกี่ยวข้อง เครื่องติดตาม Gps ยังสามารถส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและแจ้งเตือนผู้รับผ่านการส่งข้อความ เช่นเดียวกับระบบ Gps ในรถยนต์ทั่วไป
  • ตัวติดตาม Gps ยังสามารถให้ข้อมูลแผนที่โดยละเอียดซึ่งแสดงตำแหน่งที่ยานพาหนะเป้าหมายเดินทางไป รายละเอียดการทำแผนที่ที่ได้รับสามารถเก็บถาวรเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

ตัวติดตาม Gps ถูกใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นักสืบเอกชน นักสืบฉ้อโกงหรือประกัน องค์กรและเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสืบสวน บริษัทบางแห่ง เช่น บริษัทรถลีมูซีน บริษัทรถแท็กซี่ และบริษัทขนส่ง ใช้ตัวติดตาม Gps ตรวจสอบและเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานกองยานพาหนะหรือทรัพย์สินขององค์กร นอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์ติดตาม Gps เพื่อติดตามยานพาหนะของบริษัทหากถูกขโมย

บริษัทบางแห่งใช้ระบบติดตาม Gps เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

  • การทำงานโดยการตรวจสอบระยะทางและความเร็วของยานพาหนะของบริษัทเพื่อควบคุมการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง ระบบติดตาม Gps
  • ยังสามารถใช้เพื่อบันทึกว่าพนักงานใช้ยานพาหนะของบริษัทอย่างไรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยระบุรายละเอียดว่าเมื่อใดที่มีการส่งมอบและรับผลิตภัณฑ์
  • สามารถใช้อุปกรณ์ติดตาม Gps ได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของครอบครัว

ลูกหรือคู่สมรส อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวติดตาม Gps เป็นที่ถกเถียงกันในพื้นที่เหล่านี้ แม้ว่าอุปกรณ์ติดตาม GPS จะสามารถใช้ได้ในรัฐส่วนใหญ่ แต่ถูกกฎหมายโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตพิเศษ แต่ควรตรวจสอบข้อบังคับของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ติดตาม Gps นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการทำงานระหว่างตัวติดตาม Gps และระบบ Gps ตัวติดตาม Gps เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยติดตามการเคลื่อนไหวของยานพาหนะเป้าหมาย ซึ่งตามค่าเริ่มต้นหมายความว่ามีการติดตามผู้โดยสารหรือผู้ที่อยู่ภายในรถ 

Gps